Thực trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội trong năm 2022 và 2023

Những ngày vừa qua, chỉ số chất lượng không khí AQI tại Hà Nội chạm [...]